Ebook - En IT-rekryteringsprocess som fungerar

De beprövade och sanna teknikerna, strategierna och expertråd för att ge dig mer kraft i din anställning av tekniker på över 100 sidor.

Beprövade strategier, riktmärken från branschen och expertinformation för att öka din rekrytering av tekniker på över 100 sidor.

Beprövade strategier, riktmärken från branschen och expertinformation för att öka din rekrytering av tekniker på över 100 sidor. Den här e-boken är en del av Devskiller Tech Recruitment Certification Course som förbereder dig för att bli certifierad och få ett märke som bevisar dina kunskaper och din expertis inom teknisk rekrytering.

Att rekrytera IT-personal är ingen lätt uppgift. Misstag kan inträffa i praktiskt taget varje steg i processen.

Med den här e-boken får du lära dig att:

  • optimera hela din rekryteringsprocess med avseende på anställningskvalitet, anställningstid och kostnad per anställning,
  • förbättra samarbetet mellan personal och IT,
  • lära dig den grundläggande tekniska jargongen som alla IT-rekryterare bör känna till,
  • öka mångfalden,
  • lära sig den verkliga kostnaden för att rekrytera en programvaruutvecklare.
Get Certified

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp