[INFOGRAFIK]: 2018 års konsekvenser av GDPR för rekrytering - förbered dig!

Publicerad: Senast uppdaterad:
Rekrytering enligt GDPR

Från och med den 25 maj 2018 måste företag som samlar in personuppgifter om EU-medborgare följa GDPR (General Data Protection Regulation). Rekryteringskonsekvenserna av GDPR 2018 är många och de innebär att enskilda personer får mer kontroll över sina personuppgifter samt att dataskyddsmiljön förenklas.

Personal- och rekryteringsansvariga är starkt beroende av personuppgifter som de samlar in och lagrar. Faktum är att beslut som fattas under hela rekryteringsprocessen baseras på personlig information, t.ex. utbildning eller yrkeserfarenhet. Dessutom lägger EU:s GDPR bördan av efterlevnaden på den organisation som samlar in och/eller lagrar uppgifterna. Av den anledningen ligger det i deras händer att se till att de följer reglerna innan tidsfristen löper ut.

Vi har sammanställt uppgifter om hur GDPR 2018 kommer att påverka rekryteringen och presenterat dem i en praktisk infografik som du hittar nedan. Då sätter vi igång!

GDPR:s konsekvenser för rekrytering: vad du behöver veta

Konsekvenser av GDPR för rekrytering under 2018Dataskyddsförordningen gäller globalt för alla enheter som kontrollerar eller behandlar uppgifter om EU-medborgare, inklusive företag utanför EU som behandlar personuppgifter om personer i EU.

GDPR påverkar rekryteringsprocessen på flera sätt. Detta inkluderar:

  • Ge kandidaterna utökade rättigheter, inklusive "rätten att bli bortglömd" (raderad från register), rätten att få en kopia av sina register och rätten att när som helst återkalla sitt samtycke.
  • Behandling av personuppgifter i bredare bemärkelse, vilket innebär att personuppgiftspoolen nu är djupare och omfattar namn, plats, biometriska uppgifter samt beteendemönster och sexuell läggning.
  • Att göra politiken för databehandling transparent, med ett tydligt och kortfattat språk för att undvika förvirring.
  • Det är endast tillåtet att samla in personuppgifter från kandidater om du är legitimt intresserad av deras ansökan.
  • Eliminera alla metoder för standardmedgivande, t.ex. rutor som är förkryssade. Alla uppgifter som erhålls i rekryteringsprocessen är otvetydiga och ges fritt.

För att uppfylla kraven i GDPR måste alla mekanismer för insamling och lagring av data ses över och anpassas för att uppfylla de nya kraven.

Påföljder för bristande efterlevnad av GDPR-rekrytering

Du måste implementera rätt sätt att upptäcka och rapportera eventuella överträdelser som är ett resultat av bristande efterlevnad av GDPR-rekryteringen. Observera att alla dataintrång måste rapporteras inom 72 timmar. Enligt förordningen, "Personuppgiftsincident: ett säkerhetsbrott som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande av eller tillgång till personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats".

Underlåtenhet att anmäla

Om de tekniska och organisatoriska kraven inte uppfylls (t.ex. kommunikation om överträdelser, konsekvensbedömningar) kan det leda till böter på upp till 10 000 000 euro eller 2% av den globala årsomsättningen (beroende på vilket belopp som är störst).

Allvarliga överträdelser

Om man inte följer kärnprinciperna för databehandling, inklusive villkor för samtycke, överträdelser, överföring av uppgifter till andra organisationer som inte garanterar rätt nivå av dataskydd kan det leda till böter på upp till 20 000 000 euro eller 4% av den globala årsomsättningen (beroende på vilket belopp som är störst).

Det står mycket på spel och den 25 maj 2018 närmar sig snabbt. Är din organisation redo för GDPR?

PVi är inte en advokatbyrå och informationen i detta inlägg och denna infografik ska endast betraktas som allmän information. Den är inte avsedd att utgöra juridisk rådgivning.

Som vanligt finns här en lista över resurser som vi har använt när vi skapade infografiken.

Källor:

EUR-Lex

DevSkiller

Dela inlägg

Läs mer om rekrytering av tekniker

Prenumerera på vår Learning Hub för att få nyttiga insikter direkt i din inkorg.

Kontrollera och utveckla kodningsfärdigheter utan problem.

Se DevSkillers produkter i praktiken.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp