Skillnader mellan junior-, mellan- och seniorutvecklare

Publicerad:
Juniorutvecklare

Du tänker säkert att inom mjukvaruutveckling är termerna "junior", "mid-level" och "senior" bara etiketter - och det har du rätt i. Men oavsett om du gillar sådana etiketter eller inte är de användbara eftersom de gör det möjligt att diskutera en uppsättning förväntningar för en viss roll. Ja, det är en överdriven förenkling, men den är användbar. Du vill till exempel inte anställa en juniorutvecklare för att göra en större uppgradering av ett gammalt system. På samma sätt vill du inte slösa bort din tid (eller kandidaternas tid) genom att intervjua kandidater som inte har rätt potential. Faktum är att du inte ens vill att helt olämpliga kandidater ska ansöka överhuvudtaget.

Ditt mål är att skapa team med rätt balans mellan juniora utvecklare (även kallade instegsutvecklare), utvecklare på mellannivå och seniora utvecklare. På så sätt utvecklar du en kultur som kan leda till informationsdelning i toppklass, vilket gör att uppgifterna blir utförda och samtidigt sparar pengar.

Junior- vs. medel- vs. seniorutvecklare

Juniorutvecklare jämfört med medelnivåutvecklare och seniorutvecklare. Det finns många verkliga skillnader mellan juniora och seniora utvecklare. I allmänhet har frågan om man är junior-, mellan- eller seniorutvecklare inte så mycket att göra med hur många års erfarenhet en viss kandidat har - en juniorutvecklare kan till och med vara äldre än en seniorutvecklare. Det handlar delvis om de kunskaper och tekniska färdigheter som kandidaterna har förvärvat. Men framför allt har det mycket att göra med hur en utvecklare uppfattar sitt arbete, hur han eller hon interagerar med sina kollegor och hur han eller hon närmar sig problem. I denna mening hänvisar beteckningen junior, mellannivå eller senior framför allt till en viss nivå av mognad.

Juniorutvecklare

Källa: Unsplash

Huvudsakliga krav på en junior utvecklare

När det gäller tjänster på lägre nivå är Huvudkravet är att kandidaterna ha förmåga att självständigt utföra tekniska uppgifter. En juniorutvecklares tankesätt handlar ofta om att få koden att fungera. Om projektet till exempel bygger på samma typ av arkitektur (och om man antar att en sådan arkitektur är välkänd eller väldokumenterad) bör den yngre utvecklaren kunna genomföra nästa del av applikationens logik ganska snabbt. Juniorutvecklare är inte helt självständiga och kommer att behöva diskutera hur de ska genomföra vissa delar av projektet. Kom ihåg att juniorutvecklare skriver fantasifull kod eftersom de har svårt att skriva rak kod. De kommer också att behöva granska sin färdiga kod med en äldre programvaruingenjör. Detta innebär också att du kan förvänta dig att juniorer inte kommer att förstå alla nyanser i ett projekt och att de kommer att göra misstag från tid till annan. För säkerhets skull förväntas juniorutvecklare inte utforma någon del av programvarans arkitektur.

Juniorutvecklare

Källa: Unsplash

Kvaliteter hos en juniorutvecklare

När du rekryterar en juniorutvecklare vill du ha kandidater som har en viss mognadsgrad. I det här fallet vill du att kandidaterna ska visa upp egenskaper som:

 • Den verkliga viljan att utvecklas och lära sig
 • Villighet att lära sig av sina egna misstag.
 • Förmåga att ta emot (konstruktiv) kritik på ett lugnt sätt.
 • Genuin energi och engagemang

Hur man intervjuar juniora utvecklare

Sökande till en tjänst som juniorutvecklare måste visa att de:

 • Har gått igenom hela utvecklingscykeln minst ett par gånger.
 • Har en viss kunskap om relevanta programmeringsspråk och teknikstaplar.
 • ha viss kunskap om de flesta av de processer som ingår i skapandet av mjukvara
 • är mycket intresserad av att lära dig mer om allt som ingår i att skapa programvara
 • Kan hitta lösningar på små problem
 • Kan vara produktiv i arbetet med en specifik funktion i produkten.

Beteendefrågor

Ge ett exempel på en situation där du:

 • Tog initiativ till att lösa ett litet, men viktigt problem.
 • Kunde stödja teamet, även om du inte var överens med teamet.
 • Var empatisk mot en nybörjare

Utvecklare på mellannivå jämfört med juniorutvecklare och seniorutvecklare

Huvudkrav för en utvecklare på mellannivå

När det gäller tjänster på mellannivå är det viktigaste kravet att kandidaterna har förmåga att utföra uppgifter självständigt. Detta är inte samma sak som huvudkravet för juniora utvecklare, eftersom ordet "teknisk" har strukits från definitionen. Så länge utvecklare på mellannivå inte tilldelas mycket komplicerade tekniska uppgifter som kräver en djupgående kunskapsnivå bör de naturligtvis kunna utföra dessa uppgifter självständigt. På denna nivå måste utvecklarna dock också förstå verksamhetskravenoch sedan kunna omsätta dem i tekniska lösningar.

Utvecklare på mellannivå jämfört med juniorutvecklare och seniorutvecklareUtvecklare på mellannivå jämfört med juniorutvecklare och seniorutvecklare

Källa: Unsplash

Egenskaper hos en utvecklare på mellannivå

Utvecklare på mellannivå måste kunna förstå exakt vad ett visst program gör i ett visst sammanhang. På så sätt kan de få en djupare förståelse för varje uppgift. Därför kan de utvärdera förändringar mer exakt och genomföra dem mer effektivt. På planeringsstadiet kan en bra utvecklare på mellannivå måste kunna läsa kraven och veta att något saknas eller kan förbättras. Å andra sidan kommer juniorutvecklare förmodligen att genomföra exakt det som anges i kraven. Detta innebär att ett program fungerar korrekt (enligt den "lyckliga vägen"), men att det kan krascha när användaren vidtar någon icke-standardiserad åtgärd.

Att utveckla kod är ett lagarbete, så standardisering är mycket viktigt, eftersom det gör att en ny person snabbt kan förstå vad som är vad och minimerar antalet fel. Att förstå strukturen för ett typiskt program gör uppgiften att bygga det ganska okomplicerad. Detta gör det i sin tur möjligt att diskutera principerna för korrekt implementering och att skilja bra kod från dålig kod. En utvecklare på mellannivå är säkert bekant med standardmallar och lösningar när han eller hon bygger en applikation inom sitt område. De är inte bara bekanta med vissa lösningar, utan förstår verkligen varför de behövs och vet när och hur de ska användas för bästa effekt.

En utvecklare på mellannivå vet hur man interagerar med andra gruppmedlemmar på ett effektivt sätt. Detta gäller särskilt i situationer där det är svårt att nå samförstånd. Detta är till exempel relevant när man diskuterar mer subjektiva delar av en design, när man klargör krav som i sig är ofullständiga, när det råder allvarlig tidspress eller när man diskuterar en större förändring av arbetssättet.

Hur du intervjuar utvecklare på mellannivå

Situationsrelaterade frågor

Ge exempel på situationer när du:

 • Var beredd att ta på sig uppgifter som ingen vet (eller vill veta) hur man löser.
 • Kunde hitta en balans mellan komplexitet och prestanda när det gäller att lösa ett komplext tekniskt problem.
 • Spelade en viktig roll i skapandet av en behovsanalys.
 • Var involverade i testning av programvara.
 • Spelade en viktig roll i skapandet av dokumentation.
 • Tog initiativ till att lösa problem och åtgärda kritiska fel.
 • Var tvungen att arbeta med flera projekt samtidigt
Utvecklare i mitten

Källa: Unsplash

Senior utvecklare vs. medelnivåutvecklare och juniorutvecklare

Huvudsakliga krav på en senior utvecklare

En erfaren utvecklare har sett mycket kod, gjort många misstag och dragit rätt slutsatser av hela processen. Alla utvecklare ställer frågor, hela tiden. Skillnaden är att jämfört med typer av utvecklare med mindre erfarenhet vet seniora utvecklare hur man ställer rätt frågor på rätt abstraktionsnivå. En seniorutvecklares huvudansvar är alltid att se till att rätt beslut fattas (med den information som finns tillgänglig vid en viss tidpunkt), beslut som skapar maximal nytta för företaget och minimerar kostnaderna. En bra senior utvecklare letar alltid efter sätt att få mer värde, men är också medveten om att det är nödvändigt att använda resurser, som tid och pengar, på bästa sätt. En bra senior tänker alltid på slutpunkten, så de kan ofta lösa problem redan innan dessa dyker upp. De tänker till exempel i förväg på flaskhalsar i systemet, kommer ihåg sårbarheter och problem som orsakas av felaktig användning av verktyg. Kod som skrivs av en senior utvecklare kommer att göras med underhållbarhet och skalbarhet i åtanke.

Källa: Unsplash

Kvaliteter hos en senior utvecklare

En bra senior utvecklare måste:

 • Kan lösa flera komplexa uppgifter (och snabbare) än en utvecklare på mellannivå.
 • Kunna skilja mellan en produkt som är "tillräckligt bra" och en som antingen är för bra eller inte tillräckligt bra.
 • Vet hur teknisk skuld visar sig. Hur mycket refaktorisering kostar i reella termer, vilka mönster som verkligen behövs och när man ska dra en gräns när det gäller abstraktionsnivåer.
 • De måste ha utmärkta kommunikationsfärdigheter, eftersom de inte bara måste tala om för andra vad som är "rätt beslut", utan också övertyga kunden och teamet att hålla med dem. Ett auktoritärt tillvägagångssätt ("gör som jag säger") leder ofta till fler konflikter, vilket innebär att det inte sker några framsteg när det gäller att förbättra den övergripande situationen.
 • Kunna förklara och motivera alla viktiga beslut på ett sätt som verkligen kan förstås av alla berörda parter. På så sätt kan teamet självt lära sig av sina erfarenheter och utvecklas snabbare, samtidigt som man undviker de flesta av de smärtsamma punkterna på vägen.

Slutsats

Det finns många viktiga skillnader mellan junior-, medel- och seniorutvecklare. När du anställer någon typ av utvecklare är det viktigt att du tar hänsyn till hela paketet av färdigheter som varje utvecklare har med sig till bordet. Många människor uppmärksammar antalet år av erfarenhet, vilket är viktigt, men du måste också anställa människor på det jobb de kan göra, inte på vad de har gjort tidigare. Om du därför stöter på en utvecklare som är mycket lovande kan det vara en bra idé att anställa honom eller henne och låta honom eller henne växa professionellt.

Dela inlägg

Läs mer om rekrytering av tekniker

Prenumerera på vår Learning Hub för att få nyttiga insikter direkt i din inkorg.

Kontrollera och utveckla kodningsfärdigheter utan problem.

Se DevSkillers produkter i praktiken.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp