Test på nätet för HTML och CSS

DevSkillers HTML- och CSS-test online förbereds av vårt expertteam för att underlätta rekryteringen av utvecklare på alla erfarenhetsnivåer. CSS- och HTML-testerna är speciellt utformade, vilket gör dem till det perfekta verktyget för att hjälpa dig att hitta den perfekta kandidaten för ditt företag.

Alla DevSkillers HTML- och CSS-tester online drivs av RealLifeTesting metodik, en unik testmetod som återspeglar de verkliga scenarier som utvecklare möter varje dag och som replikerar dessa i en kontrollerad testmiljö. Det går snabbt och smidigt att hitta din nästa utvecklare med vårt utbud av HTML- och CSS-tester online.

Inte vad du behöver? Prova de här:
Vue.js test och anställningsintervjufrågor
Online-tester för Angular 2
React-kodningstester online för rekryterare och utvecklare
Intervjufrågor och online-tester för PHP-utvecklare
Kodningstester och intervjufrågor för webbutveckling online

Teknik som omfattas:

Programmeringsspråk: HTML, CSS

Ramverk och bibliotek för HTML och CSS: Bootstrap, Foundation

Bygg verktyg: NPM

TypeScript
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
51 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Typsnitt

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, React

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

TypeScript | React Hooks | Movies State Management - Komplett program för hantering av filmer med hjälp av React Hooks genom att implementera state management i befintliga vyer.

.NET
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
49 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om .NET, C#, Mönster för meddelanden, WCF, Webbapplikationer och webbtjänster, Windows Communication Foundation, Metadata

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om HTML, HTML5, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

.NET | RSA Decryption WCF Service - Slutgiltig implementering av WCF-gränssnittet som kan dekryptera och verifiera data som krypterats med RSA.

JavaScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
62 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Redux

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om HTML, HTML5, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Redux Selectors | HR Department Training - Implementera redux reducers och selectors korrekt.

JavaScript
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
85 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

HTML/CSS | Startsida - Komplettera CSS-egendomsdefinitioner så att sidan visar den lämpliga splash loader-skärmen innan den visar startsidan.

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Funktionell memotisering - Skriv de två versionerna av den generiska memotiseringsmekanismen.

QA
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
53 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om QA, .NET, C# och Selen

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om QA, .NET, C# och Selen

Programmeringsuppgift - Nivå:

QA | .NET, Selenium | Firefox Driver | Selenium-tester för inloggningssidan - Implementera selenium-tester för inloggningssidan: kontrollera HTML-komponenter, CSS-stilar, ange värdet på inmatningsfälten och klicka på knappen på sidan.

Angular 2+
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
53 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Angular2+, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Angular 2+ | Router Rollbaserad åtkomstkontroll - Förbered en enkel RBAC för rutter och komponenter.

Vue.js
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Vue.js

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Vue.js | Kontaktformulär - Gör klart formuläret så att det har alla följande funktioner: användaren kan logga in, så att namn och e-post fylls i efter att formuläret har skickats ska ett "Tack"-meddelande visas.

Vue.js
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
65 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, HTML, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Vue.js | Kalenderanteckningar - Implementera en applikation där användaren kan lägga till en anteckning för ett datum som de väljer i en kalender.

JavaScript
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
57 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, HTML, CSS, Tillgänglighet

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Funktionell memotisering - Skriv de två versionerna av den generiska memotiseringsmekanismen.

PHP
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
60 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om SQL

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, CSS, HTML, WCAG 2.0, Tillgänglighet på webben

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Categories Repository - Implementera PDO-förfrågningar som returnerar giltiga resultat om filmer till användare.

HTML
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
133 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om AJAX, JavaScript, Webbutveckling, ES6, Typsnitt, CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Social Media Queries | Hitta vänner efter namn - Implementera en funktion för att hitta användarens vänner efter deras namn.

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

CSS/HTML - Flexbox-navigationsbar - Komplettera CSS-definitionen och använd Flexbox för att layouta komponenter.

PHP
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
41 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om SQL, CSS, HTML

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Faker | Grundläggande datamanipulation - Implementera alla metoder i app/Faker-klassen.

Python
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
168 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Django | Ansökan om ledighetsansökningar | Grundläggande CRUD - Komplettera en applikation för att hantera anställdas ledighetsansökningar med hjälp av Django Framework.

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Social Media Queries | Hitta potentiella likes - Implementera en funktion för att hitta böcker som anses vara potentiella likes.

Python
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
65 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Django | Valutaväxlingstjänst - Slutför genomförandet av Django ansökan om valutaväxling av modyfing CBV vyer och komplettering av servicelogiken.

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Orders analyzer | Hitta en genomsnittlig beställd kvantitet för varje veckodag - Implementera en metod som analyserar beställningsdatasetetet och returnerar en karta med den genomsnittliga beställda kvantiteten för en produkt för varje veckodag.

React
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
55 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, HTML, JS, React, Webbutveckling

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | React | Kontaktformulär - Gör klart formuläret så att det har alla följande funktioner: användaren kan logga in, så att namn och e-postadress fylls i, efter att formuläret skickats ska ett tackmeddelande visas.

JavaScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
95 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Orders Analyzer | Hitta ett genomsnittligt ordervärde för varje veckodag - Implementera en metod som returnerar en karta med ett namn på veckodagen som nyckel och ett genomsnittligt totalt ordervärde.

Programmeringsuppgift - Nivå:

HTML/CSS - Flexbox-navigationsfält - Komplettera CSS-definitionen och använd Flexbox för att layouta komponenterna

Java Script
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
80 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå:

Java | Flyghanteraren | Implementera en applikation som ansvarar för att hantera flygdata.

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | React | Kontaktformulär - Optimera ifyllnadsformuläret för webbplatsens användare

CSS
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
22 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

CSS | Grundläggande DIV-formgivning - Redigera CSS formatmall med hjälp av grundläggande CSS-regler och egenskaper. Observera att den här uppgiften endast kan utföras i IDE i webbläsaren.

Python
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Gallery Application - Slutför implementeringen av CRUD-funktionen med hjälp av CBV.

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML, WCAG 2.0, Tillgänglighet på webben, CSS

Rekommenderade roller för online-tester i HTML och CSS

 • Frontend-utvecklare
 • Fullstack-utvecklare
 • HTML-utvecklare
 • CSS-utvecklare
 • HTML/CSS-utvecklare
 • Junior frontend-utvecklare
 • Utvecklare av frontend i mitten
 • Senior frontend-utvecklare
 • Grafisk formgivare
 • Webbutvecklare

Hur våra online-tester för HTML och CSS fungerar

DevSkiller HTML- och CSS-tester online drivs av RealLifeTesting en unik testmetod som är utformad för att ge dig en tydlig förståelse för dina sökandes kodningsförmåga, kritiska tänkande och förmåga att hantera tid. Allt detta kan göras under screeningprocessen, vilket sparar tid och pengar på onödiga intervjuer.

Viktiga funktioner

 • DevSkiller HTML- och CSS-testerna online ger en tydlig inblick i de sökandes kodningsfärdigheter, istället för att enbart fokusera på akademiska kvalifikationer.
 • Fjärrtestning sparar tid och pengar
 • Observera HTML CSS-tester i realtid
 • RealLifeTesting metodik erbjuder en bättre användarupplevelse där kandidaterna kan använda sin egen IDE, klona till GIT, köra enhetstester och få tillgång till Stack Overflow/Github/Google för forskning.
 • Strikta antiplagiatverktyg tillämpas för att säkerställa korrekt testning.
 • Automatiserade, icke-tekniska resultat som är tydliga och kortfattade.
 • HTML CSS-tester för alla erfarenhetsnivåer

Färdigheter som täcks i våra online-tester för HTML och CSS

 • CSS
 • html
 • JavaScript
 • WCAG 2.0
 • Tillgänglighet på webben
 • ES6
 • PDO
 • Löften
 • Webbutveckling
 • GIT
 • HTML 5
 • jQuery

Vad du ska leta efter hos HTML- och CSS-utvecklare

HTML och CSS är två av de mest grundläggande programmeringsspråken och de flesta webbutvecklare har åtminstone en grundläggande förståelse för båda. Man skulle kunna hävda att även om det är lätt att lära sig grunderna i HTML och CSS, krävs det lite mer skicklighet och förståelse för att lära sig de avancerade tillämpningarna av något av språken.

Det är också viktigt hur kunnig och uppdaterad din kandidat är när det gäller andra komponenter i front-end-tekniken, inklusive CSS-preprocessorer (Sass, CSS-Crush) och HTML 5-ramverk (Skeleton, Kickstart). Det är också bra om din utvecklare kan visa att han/hon har kunskap om animationer, och kan visa att han/hon kan visa att han/hon har färdigheter i Responsive Web Design (RWD) och slutligen i a11y (tillgänglighet), som handlar om hur webbplatser byggs för att ta hänsyn till personer med funktionshinder. Målet är att göra webbsidor lättare att förstå för personer med funktionshinder.

Anpassa dina egna HTML- och CSS-tester online

Du kan skräddarsy DevSkillers HTML- och CSS-test online för att passa dina behov. Du kan ställa in vilket språk som ska testas, svårighetsgrad och varaktighet. Du kan till och med övervaka dina sökandes process i realtid. HTML- och CSS-testerna online utförs på distans, vilket innebär att dina sökande kan göra HTML- och CSS-testerna var som helst.

Du är fortfarande osäker på våra online-tester för HTML och CSS

Om detta HTML- och CSS-test online låter bra men du behöver lite övertalning, ta en titt på följande fallstudie:

ImpacTech utvecklar Business Intelligence-lösningar som drivs av Big Data i kombination med artificiell intelligens.

Innan ImpacTech vände sig till DevSkiller genomfördes hela rekryteringsprocessen offline. Det var svårt att utvärdera en kandidats färdigheter enbart utifrån en intervju, vilket innebar att fler intervjuer än nödvändigt måste genomföras. Hela processen var långsam och ineffektiv och 198 intervjuer användes för att göra endast 28 anställningar. DevSkiller förändrade allt detta.

DevSkillers tester gjorde det möjligt för ImpacTech att minska antalet kandidater med 83%, vilket resulterade i 39% färre intervjuer, vilket sparade värdefull tid. DevSkillers automatiserade utvärderingsprocess gjorde det möjligt för ImpacTech att utan ansträngning räkna ut vilka kandidater som hade rätt kompetens.

Ivana Nikolic HR-chef på ImpacTech

"DevSkiller är en tidsbesparing för alla inblandade parter. Vi kunde förbättra kvaliteten på våra anställningar, mångfald i rekryteringen och kostnaden per anställning."

"Efter att ha bytt till DevSkiller elimineras icke livskraftiga kandidater mycket tidigare i rekryteringsprocessen, vilket sparar oss värdefull tid. Dessutom har den automatiska utvärderingen som DevSkiller själv gör också sparat tid."

Vanliga frågor

Vad är RealLifeTestingTM?

RealLifeTestingTM metodik är kärnan i alla DevSkiller-tester, inklusive HTML- och CSS-tester online. RealLifeTestingTM bygger på principen att testa en utvecklares färdigheter genom att återskapa de utmaningar som han eller hon ställs inför i sitt dagliga arbete. Genom att göra detta kan RealLifeTestingTM kan ge en mer holistisk bild av varje sökandes färdigheter, mycket mer än med traditionella spelliknande frågesporter eller algoritmiska pussel.

Bland de färdigheter som varje kandidat måste visa upp finns goda kunskaper i kodning, förmåga att förstå resurser som Stack Overflow och kritiskt tänkande.

Resultaten genereras automatiskt, vilket gör testerna till ett effektivt sätt att granska kandidater.

Hur gör kandidaterna för att göra HTML- och CSS-tester online?

En av de största fördelarna med DevSkiller är att testerna är tillgängliga på distans, vilket innebär att kandidaterna kan arbeta på den tid och plats som passar dem bäst. Rekryterare kan sätta tidsgränser om det behövs och framstegen kan övervakas i realtid. Testerna utvärderas sedan automatiskt.

Under arbetet kan kandidaterna använda vårt toppmoderna IDE i webbläsaren eller slutföra projektet i sitt favorit IDE och sedan klona projektet till GIT. Under testet kan kandidaterna köra enhetstester för att se till att deras lösningar fungerar.

Hur lång tid tar det att installera DevSkiller för HTML- och CSS-tester online?

Det tar bara 5 minuter att sätta upp ditt första HTML- och CSS-test online. DevSkiller har ett omfattande bibliotek med fördefinierade CSS- och HTML-tester, vilket innebär att allt du behöver göra är att skapa ett konto och du kan börja testa kandidater direkt.

Måste jag vara programmerare för att använda DevSkillers HTML- och CSS-test online?

Absolut inte. Vi har gjort våra DevSkiller HTML- och CSS-tester online så enkla att använda och så automatiserade som möjligt, så att vi gör det svåra arbetet åt dig. Våra tester är förberedda färdiga att användas och är utformade för att användarna ska kunna verifiera den tekniska kompetensen hos de granskade kandidaterna, utan att själva behöva ha teknisk kunskap. Om du har någon mer tekniskt kunnig person på plats kan du till och med förbereda ett test från grunden.

Vad gör du åt plagiat?

Plagiering är en allvarlig sak och vi behandlar den på samma sätt. DevSkiller-testerna utvärderas automatiskt och samtidigt skannas de för att hitta eventuella dubbleringar i kodningen som kan vara kopierade från tidigare tester. Vi kan också övervaka testerna med hjälp av skärminspelning för att se till att kandidaten bara tittar på en enda skärm under testet, kontrollera en kandidats IP-adress och använda live-parmeddelanden. Med alla dessa verktyg tillsammans kan vi kategoriskt utesluta risken för bedrägeri när det gäller testresultat.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp