Java
JUNIOR

Valutaväxling Test för Praktik i Java

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
49 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Lista generics kodgap som bedömer kunskap om Core Java, Generics, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Generics, Java

Luckor i koden

Java | Immutable one element set code gap bedömning av kunskap om Collections, Core Java, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Samlingar, Core Java, Java

Luckor i koden

Java | Kodgap för minnesläckor som bedömer kunskap om Core Java, Java, minneshantering

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, minneshantering

Programmeringsuppgift

Java | Valutaväxling - Slutför implementeringen av appen Valutaväxling, som ansvarar för att hantera växelkurser och växla valutor.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Core Java, generics, Java, minneshantering, nätverkskommunikation.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Generics, Java, minneshantering, nätverkskommunikation

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp