Android
JUNIOR

Kompass Test för Junior Android-utvecklare | Kotlin

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
36 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Kotlin | Compass - Implementera kompassfunktionen i den platsbaserade applikationen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Luckor i koden

Android | Pass extra data to Activity code gap assessing knowledge of Android, Kotlin

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Luckor i koden

Android | Customizing `Activity`’s `onCreate` behaviour code gap assessing knowledge of Android, Kotlin

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Luckor i koden

Android | View visibility code gap assessing knowledge of Android, Kotlin

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Android

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp