Android
JUNIOR

Videouppspelning Test för Junior Android-utvecklare | Java

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
36 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Android | Java | Shape fyller färgkodsgapet genom att bedöma kunskap om Android, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Luckor i koden

Android | Java | Embed en annan layoutkodglapp som bedömer kunskap om Android, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Programmeringsuppgift

Android | Java | Videouppspelning - Implementera enkel uppspelning av en inbäddad video.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Luckor i koden

Android | Java | Begränsning av skärmriktningar som stöds - Aktivitetskodglapp som bedömer kunskap om Android, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Android

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp