Android
JUNIOR

Filtrering av nummer Test för Junior Android-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
36 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Java | Filtrering av nummer - Implementera fem funktioner för att avsluta appen för filtrering av nummer.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Android, ButterKnife och MVP.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, ButterKnife, MVP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp