Soliditet
JUNIOR

Registret för bilhandlare Test för Junior Blockchain-utvecklare | Solidity, Ethereum

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Blockchain | Solidity, Ethereum | Car Dealership Registry - Skapa ett register över bilhandlarnas reparationsverkstäder som spårar det arbete som utförts på bilar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Blockkedja, Ethereum, Solidity

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om blockkedjor, Ethereum och smarta kontrakt.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Blockchain, Ethereum, smarta kontrakt

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp