C
JUNIOR

Bokklubb Test för Junior C-utvecklare | SQLite

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
52 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

C | Definiera en facklig kodlucka genom att bedöma kunskapen om C

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C

Luckor i koden

C | Case konverteringsfunktioner kodglapp som bedömer kunskapen om C

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C

Programmeringsuppgift

C | SQLite | Book club - Använd SQLite API för att hitta genomsnittliga bokbetyg.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C, SQLite

Luckor i koden

C | Gå igenom en länkad listkod för att bedöma kunskaperna i C

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om C

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp