C
JUNIOR

GPS-datalogger Test för Junior C-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
52 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

C | Definiera ett struktkodglapp genom att bedöma kunskaperna i C

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C

Luckor i koden

C | stdio read code gap som bedömer kunskapen om C

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C

Luckor i koden

C | stdio write code gap som bedömer kunskapen om C

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C

Programmeringsuppgift

C | GPS-data logger - Implementera en funktion för att logga GPS-data i filen i det angivna formatet.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C, stdio, String format

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om C

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp