C++
JUNIOR

Validering av försäkringsnummer Test för Junior C++-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
39 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

C++ | Kodglapp för hantering av undantag som bedömer kunskaper i C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Programmeringsuppgift

C++ | Validering av försäkringsnummer - Implementera lösningen som åtgärdar fel i koden för den enkla nummervalideringskoden.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Luckor i koden

C++ | Kodglapp för överbelastning av funktioner - bedömning av kunskaper i C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Luckor i koden

C++ | IOStreams kodglapp som bedömer kunskaperna i C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp