C++
JUNIOR

Parsning av JSON-filer Test för Junior C++-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
52 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

C++ | Kodglapp för virtuella funktioner - bedömning av kunskaper i C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Programmeringsuppgift

C++ | JSON File Parsing - Implementera INI-parsing med hjälp av JSON-C-biblioteket.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++, json-c

Luckor i koden

C++ | Ranged For kodglapp som bedömer kunskapen om C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Luckor i koden

C++ | Kodglapp för överbelastning av funktioner - bedömning av kunskaper i C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp