Csharp
JUNIOR

GetWordFromText och omvänt Test för Junior C#-utvecklare | .NET

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
25 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework | GetWordFromText och Reverse - Implementera två metoder: den ena ska återge ett specifikt ord och den andra ska återge en omvänd sträng av ett inmatat värde.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp