Webbsäkerhet
JUNIOR

LFI Test för Junior cybersäkerhetsingenjör

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
78 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor, kodluckor och . Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Cybersecurity | UDP Scan code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Nmap, Portscan

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Luckor i koden

Cybersecurity | Run port knocking code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Nmap, Ports, Portscan

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersecurity, Nmap, Ports, Portscan

Luckor i koden

Cybersäkerhet | Kodglapp för uppräkning av Windows-maskiner som bedömer kunskapen om cybersäkerhet, uppräkning, Windows

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Uppräkning, Windows

Uppgift

Cybersäkerhet | LFI Challenge - I denna utmaning får deltagaren en uppgift med en webbplats som är sårbar för en lokal filinklusionsattack. Angriparen kan ladda in godtyckliga data från filsystemet.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Sårbarheter

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om cybersäkerhet, logiskt tänkande, sekvenser, mjuka färdigheter, sårbarheter och webbsäkerhet.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, logiskt tänkande, sekvens, mjuka färdigheter, sårbarheter, webbsäkerhet

Frågor om valmöjligheter

2 choice questions assessing knowledge of Math, Mathematics, Probability, Soft Skills

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Math, Mathematics, Probability, Soft Skills

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp