Webbsäkerhet
JUNIOR

XXE Test för Junior cybersäkerhetsingenjör

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
104 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor, kodluckor och . Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Cybersecurity | Enumerate running services code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Nmap, Portscan

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Luckor i koden

Cybersecurity | FTP and SSH Services code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Nmap, Portscan

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Uppgift

Cybersecurity | XXE | UAV Panel - Lverage XXE-sårbarhet för att ladda externt filinnehåll.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersecurity, Vulnerabilities, XML, XXE

Luckor i koden

Cybersecurity | Återkoppling till angriparen maskinkodgapet med bedömning av kunskap om Cybersecurity, Netcat, Reverseshell

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Netcat, Reverseshell

Frågor om valmöjligheter

6 choice questions assessing knowledge of Cybersecurity, Logical thinking, OAuth2, Sequence, Soft Skills, Vulnerabilities, Web Security

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersecurity, Logical thinking, OAuth2, Sequence, Soft Skills, Vulnerabilities, Web Security

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp