Python
JUNIOR

ML Logs Transformator Test för Junior datavetenskapsingenjör | Python, PySpark

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
65 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | PySpark | ML Logs Transformer - Slutföra genomförandet av loggtransformationsledningen.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Datateknik, datavetenskap, datateknik, datavetenskap, ETL, PySpark, Python 3.x, Spark

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp