Python
JUNIOR

DNA-analysator Test för Junior datavetare | Python, maskininlärning

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
49 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | DNA Analyzer - Din uppgift är att skriva Python-kod för att generera en rapport om den statistiska förekomsten av olika aminosyror i en viss sträng.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Dataanalys med Python, datavetenskap, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om maskininlärning

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Maskininlärning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp