SQL
JUNIOR

Böcker | Hitta böcker utan betyg Test för Junior databasutvecklare | SQL

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
25 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift och valfrågor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Böcker | Hitta böcker utan betyg - Välj alla titlar på böcker som inte har något betyg.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HSQLDB, MSSQL, MySQL, SQL

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp