Docker
JUNIOR

Beständig lagring för dockeriserade applikationer Test för Junior DevOps-ingenjör | CentOs

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
20 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor och DevOps-uppgift. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

DevOps-uppgift

DevOps | CentOs | Persistent storage for dockerized application - Syftet med den här uppgiften är att kontrollera om kandidaten vet hur man skapar och använder Docker-volymer.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CentOS, DevOps, Docker, Linux

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Bash, DevOps, Linux och SHELL.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, DevOps, Linux, SHELL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp