CSS
JUNIOR

Grundläggande DIV-formgivning Test för Junior Front End-utvecklare | CSS, HTML

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
22 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

HTML | Länkar Syntaxkodglapp som bedömer kunskapen om HTML

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HTML

Luckor i koden

HTML | Basic Image Accessibility code gap bedömning av kunskap om HTML, WCAG 2.0, webbtillgänglighet

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HTML, WCAG 2.0, webbtillgänglighet

Luckor i koden

HTML | Bilder Syntaxkodsglapp som bedömer kunskap om HTML

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HTML

Luckor i koden

HTML | Kodglapp för kommentarsfältet som bedömer kunskaperna om HTML

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HTML

Programmeringsuppgift

CSS | Grundläggande DIV-formgivning - Redigera **CSS** formatmall med hjälp av grundläggande CSS-regler och egenskaper. Observera att den här uppgiften endast kan utföras i IDE i webbläsaren.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CSS

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om CSS

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CSS

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp