TypeScript
JUNIOR

React, React Hooks, HTML, CSS | Film State Management Test för Junior Frontend-utvecklare | TypeScript, JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
51 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

JavaScript | React | CSS Klasskodgap som bedömer kunskaperna om JavaScript, React och CSS

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, React

Luckor i koden

JavaScript | React | Metod Den här kodgapet bedömer kunskaperna om JavaScript, React

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, React

Luckor i koden

JavaScript | React | React CSS-kodglapp Bedömning av kunskap om JavaScript, React

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, React

Programmeringsuppgift

TypeScript | React Hooks | Movies State Management - Komplett program för hantering av filmer med hjälp av React Hooks genom att implementera state management i befintliga vyer.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Node.JS, React, React Hooks, Typescript

Frågor om valmöjligheter

7 valfrågor som bedömer kunskaperna om CSS, HTML och Typescript.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CSS, HTML, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp