TypeScript
JUNIOR

My Barista App - Hämta betyg för en kaffetyp Test för Junior Frontend-utvecklare | TypeScript, NestJS

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
46 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

TypeScript | Lookup Types kodgap som bedömer kunskap om JavaScript, Typescript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, Typscript

Programmeringsuppgift

TypeScript | NestJS | My Barista App - Hämta betyg för en kaffetyp - Implementera en ny funktion för att lista tidigare betygsatta kaffetyper i NestJS REST-tjänsten för betygsättning av kaffetyper.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: NestJS, Node.JS, REST API, Typescript

Luckor i koden

TypeScript | Simple Type Declaration kodgap som bedömer kunskap om JavaScript, Typescript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, Typscript

Luckor i koden

TypeScript | Extrahera typ av ett objekt kodgap som bedömer kunskap om JavaScript, Typescript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, Typscript

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, Typescript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp