Java
JUNIOR

Websocket-server Test för Junior utvecklare av hela stacken | JavaScript, Node.JS, Java

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
68 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Hitta dubbletter - Implementera metoden findDuplicates som returnerar en ny lista med dubbletter som förekommit N gånger.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Programmeringsuppgift

JavaScript | Node.js | Websocket-server - Komplettera filen server.js för att slutföra WebSocket-servern.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om ES6, Java, JavaScript och Typescript.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: ES6, Java, JavaScript, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp