gå till
JUNIOR

Anonymiserare Test för Junior Go-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
60 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Golang | Anonymiserare - Implementera tre innehållsanonymiserare för auktionsplattformen.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Golang, reguljära uttryck

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Golang

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Golang

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp