Java
JUNIOR

Användning av den hetaste pepparn Test för Junior Java-utvecklare | Hibernate, Spring

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring, Hibernate | Hottest pepper application - Implementera metoder i PepperDao klassen med Spring och Hibernate.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java, Java 11, Spring

Frågor om valmöjligheter

10 valfrågor som bedömer kunskaperna om Hibernate, Java och Spring.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java, Spring

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp