Java
JUNIOR

UserType Test för Junior Java-utvecklare | Hibernate

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
51 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Hibernate | Begin transaction code gap som bedömer kunskap om Hibernate, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java

Programmeringsuppgift

Java | Hibernate | UserType - Implementera saknade metoder för att korrekt mappa anpassade objekt.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java, Java 11

Luckor i koden

Java | Hibernate | Mapping class config code gap som bedömer kunskap om Hibernate, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java

Luckor i koden

Java | Hibernate | Öppna en sessionskodgap som bedömer kunskap om Hibernate, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Hibernate, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp