Spring Boot
JUNIOR

Spring Boot med JPA-frågor Test för Junior Java-utvecklare | JPA, Spring Boot

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
2 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring Boot

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, Spring Boot

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp