Java
JUNIOR

Rabatterad mikrotjänst Test för Junior Java-utvecklare | Microservices, Spring Boot

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
36 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Boot | Discount microservice - Implementera microservice med hjälp av Spring Boot-funktioner.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Actuator, Gradle, Java, Mikrotjänster, Övervakning, Spring, Spring Boot

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om CleanCode, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CleanCode, Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp