Spring Boot
JUNIOR

HATEOAS cykelstation Test för Junior Java-utvecklare | Spring Boot

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
54 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Kodglapp för standardmetoder som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Programmeringsuppgift

Java | Spring Boot | HATEOAS Bike Station - Slutför implementeringen av HATEOAS till REST API.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HATEOAS, Java, Java 11, Spring Boot

Luckor i koden

Java | Kodglapp för standardmetoder som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Fördefinierad annotationskod gap som bedömer kunskap om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Groovy, Java och Spring Boot.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Groovy, Java, Spring Boot

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp