Java
JUNIOR

Mikroservice för beställningar Test för Junior Java-utvecklare | Spring Boot, Kotlin

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
34 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Boot, Kotlin | Beställare mikrotjänst - Implementera en ryggrad i en RESTful mikrotjänst.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java 11, Kotlin, Maven, REST, Spring Boot

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring Boot

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, Spring Boot

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp