Java
JUNIOR

Bokning av flygbiljetter Test för Junior Java-utvecklare | Spring, Kafka

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Kafka | Flygbiljetter - Implementera tjänsten för validering av datakvalitet som tas emot från resebyråer.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Gradle, Java, Java 11, Kafka, Spring

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, Spring

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp