Java
JUNIOR

Biblioteksansökan Test för Junior Java-utvecklare | Core Java

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
37 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Ta bort alla element från en uppsättning kodgap som bedömer kunskap om Collections, Core Java, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Samlingar, Core Java, Java

Programmeringsuppgift

Java | Biblioteksapplikation - Du ska skapa en applikation som gör det möjligt för biblioteket att hantera sitt bokbestånd. Din nuvarande uppgift är att slutföra implementeringen av saknade servicemetoder.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, Java 17

Luckor i koden

Java | Lambdauttrycksparametrar kodgap som bedömer kunskap om Core Java, Java, Lambdauttryck

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, Lambdauttryck

Luckor i koden

Java | Ange initial heap size code gap som bedömer kunskap om Core Java, Java, minneshantering

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, minneshantering

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Core Java, Java, Lambdauttryck och minneshantering.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, Lambdauttryck, Minneshantering

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp