Java
JUNIOR

Samordnare för lopp Test för Junior Java-utvecklare | Hibernate, JPA

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
49 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Race Coordinator - Implementera metoder i klassen Leg och implementera metoder i klassen Race enligt javadoc och enhetstester.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, Java 11

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Hibernate, Java och JPA.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java, JPA

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp