JavaScript
JUNIOR

Hitta favoritfilmer bland vänner Test för Junior JavaScript-utvecklare | Ember

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
58 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Movies Analyzer | Hitta de bästa favoritfilmerna bland vänner - Implementera en methof som returnerar en array med de tre bästa filmtitlarna enligt de angivna kraven.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

9 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ember, Ember 2.x, JavaScript och webbutveckling.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ember, Ember 2.x, JavaScript, Webbutveckling

Frågor om valmöjligheter

1 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, webbutveckling.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Webbutveckling

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp