JavaScript
JUNIOR

Filmanalys | Hitta de filmer som är mest bevakade bland dina vänner Test för Junior JavaScript-utvecklare | Ember.js

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
58 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Movies Analyzer | Hitta de mest bevakade filmerna bland vänner - Implementera MoviesAnalyzer#topWatchlistedMoviesAmongFriends-metoden som returnerar en matris med de fyra filmer som har varit mest bevakade av en viss användares vänner.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

9 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ember, Ember 2.x, JavaScript och webbutveckling.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ember, Ember 2.x, JavaScript, Webbutveckling

Frågor om valmöjligheter

1 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, webbutveckling.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Webbutveckling

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp