JavaScript
JUNIOR

Ordsökning Test för Junior JavaScript-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
51 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

JavaScript | Spread code gap assessing knowledge of JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Programmeringsuppgift

JavaScript | Word search - Initialisera WordSearch-objektet för att hålla letterGrid och implementera find-metoden som söker i ett givet rutnät i alla riktningar.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Array Iteration code gap assessing knowledge of JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Default Params kodgap som bedömer kunskaperna om JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp