JavaScript
JUNIOR

Validering av ATM-tjänster Test för Junior JavaScript-utvecklare | Mocha, QA

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Mocha | ATM-tjänst | Validering av ATM-tjänst - Skriv en serie Mocha-valideringstester för ATM.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, Mocha, QA

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp