JUNIOR

Android, Java, iOS, Swift Test för Junior mobilutvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Java | Style Basics - Implementera en stil som kan återanvändas med ett antal TextView-widgetar.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Programmeringsuppgift

IOS | Swift | Applikation för vattenkraftverk - Implementera de saknade funktionerna i applikationen för analys av data från ett vattenkraftverk. Kandidaten måste läsa in data från en textfil, hitta de minst effektiva turbinerna, räkna om turbinernas effektivitet från minut till timme och bestämma rätt färg för turbinen utifrån dess prestanda.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Android, iOS och Swift.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, iOS, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp