.NET
JUNIOR

Inventering av bokhandeln Test för Junior .NET-utvecklare | C#, .NET Core

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
81 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core | Bookstore Inventory - Implementera ett par metoder i .Net Core för att hantera bokhandelslager.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET 5, .NET Core, C#

Luckor i koden

.NET | .NET Core | Avancerad felsökning | Fångar en dumpad kodgap som bedömer kunskap om .NET, .NET-felsökning, dotnet CLI

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET felsökning, dotnet CLI

Luckor i koden

.NET | .NET Core, .NET Internals | CLI | Kompilering av kodgap som bedömer kunskap om .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Luckor i koden

.NET | .NET Core, Avancerad felsökning | Diagnostisk spårning av kodgap med bedömning av kunskap om .NET, felsökning av .NET, dotnet CLI

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET felsökning, dotnet CLI

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp