.NET
JUNIOR

Inventering av bokhandeln Test för Junior .NET-utvecklare | C#, .NET Core

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
81 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core | Bookstore Inventory - Implementera ett par metoder i .Net Core för att hantera bokhandelslager.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET 5, .NET Core, C#

Luckor i koden

.NET | .NET Core | Advanced debugging | Captures a dump code gap assessing knowledge of .NET, .NET debugging, dotnet CLI

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET debugging, dotnet CLI

Luckor i koden

.NET | .NET Core, .NET Internals | CLI | Compilation code gap assessing knowledge of .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Luckor i koden

.NET | .NET Core, Advanced debugging | Diagnostic trace code gap assessing knowledge of .NET, .NET debugging, dotnet CLI

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET debugging, dotnet CLI

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp