.NET
JUNIOR

API för registrering av trafikvolym Test för Junior .NET-utvecklare | C#, .NET Core, logiskt tänkande

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
71 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

.NET | .NET Core, .NET Internals | CLI | Kompilering av kodgap som bedömer kunskap om .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Luckor i koden

.NET | .NET Internals | CLI | Packages code gap bedömning av kunskap om .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Luckor i koden

.NET | Avancerade gemensamma ämnen | .NET Internals | Enhetstester kodgap som bedömer kunskap om .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core , Mikrotjänster | API för registrering av trafikvolymer - Slutför implementeringen av två mikrotjänster som samlar in data från sensorer. Den funktionalitet som krävs måste implementeras i rätt tjänst och andra tjänster (prenumeranter) måste informeras om nya data.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET 5, .NET Core, Entity Framework, mikrotjänster, RESTful API, webbtjänster

Frågor om valmöjligheter

Frågor med 1 val som bedömer kunskaperna om logiskt tänkande.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Logiskt tänkande

Frågor om valmöjligheter

Frågor med 2 valmöjligheter som bedömer kunskaperna om logiskt tänkande.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Logiskt tänkande

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp