.NET
JUNIOR

Trafikvolymrapport API Test för Junior .NET-utvecklare | .NET Core, C#, Microservices

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
73 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core, Microservices | Traffic volume report api - Slutför implementeringen av en rapporter' mikrotjänst som ska prenumerera på data som registrerats av specialiserade mikrotjänster. Uppgifterna måste sparas i den lokala databasen. I framtiden kommer uppgifterna att användas för att generera rapporter för kunder.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET 5, .NET Core, C#, Entity Framework, Microservices, RESTful Web Service

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, .NET Logging, Basic Common topics, C#, Parallel Programming, Visual Basic fundamentals.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET loggning, Basic Common topics, C#, parallellprogrammering, Visual Basic grunderna

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp