Laravel
JUNIOR

API för kalkylatorn Test för Junior PHP-utvecklare | Laravel

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Laravel | Calculator API - Implementera de saknade funktionerna i ett webb-API för en kalkylatortjänst.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: API, Laravel, PHP, PHP 7

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Laravel, PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Laravel, PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp