PHP
JUNIOR

Ansökan om studentuppgifter Test för Junior PHP-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
52 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

PHP | Kodglapp i klassmetoder som bedömer kunskap om PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP

Luckor i koden

PHP | Konvertering av en array till JSON-kodgap som bedömer kunskaper i PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP

Luckor i koden

PHP | Konvertering av en matris till en sträng kodgap som bedömer kunskap om PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP

Programmeringsuppgift

PHP | Studentinformationsprogram - Implementera tre metoder för att spara studenternas uppgifter i en fil och hämta dem från filen vid behov.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP, PHP 8

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor för att bedöma kunskaperna om PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp