PHP
JUNIOR

Prototyp av CLI-verktyget Test för Junior PHP-utvecklare | Symfony

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
67 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Symfony | Prototyp av CLI-verktyget - Skapa ett CLI-kommando med hjälp av Symfony's konsolkommandon. Kommandot ska validera en sträng som skickas som argument.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Konsolkommandon, PHP, Symfony

Luckor i koden

PHP | Symfony | Starta en kodgap på en webbserver som bedömer kunskap om Command, PHP, Symfony

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Kommando, PHP, Symfony

Luckor i koden

PHP | Symfony | Återlämnande av svarsobjektkodgap som bedömer kunskap om Controller, PHP, Symfony

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Controller, PHP, Symfony

Luckor i koden

PHP | Symfony | Validering av parametrar för begäran kodgap som bedömer kunskap om PHP, Routing, Symfony

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP, Routing, Symfony

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor för att bedöma kunskaperna om PHP, Symfony

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP, Symfony

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp