Python
JUNIOR

Skapare av kundbasen Test för Junior Python-utvecklare | Dataanalys

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Client Base Creator - Du arbetar för ett företag inom digital marknadsföring. Du tar regelbundet emot meddelanden från olika kunder på ett chattverktyg som företaget använder. Alla meddelanden lagras i en JSON-fil. Ditt mål är att hämta kundernas e-postadresser för en ny kunddatabas som kommer att användas i marknadsföringssyfte, samt att göra en analys av dessa adresser som kommer att användas för företagets'interna statistikrapport.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Dataanalys, datavetenskap, datastrukturer, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp