Flaska
JUNIOR

App för delade utgifter Test för Junior Python-utvecklare | Flask

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
67 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Python | Power Operator kodglapp som bedömer kunskap om Python 3.x

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Python 3.x

Programmeringsuppgift

Python | Flask | Split Expenses App - Skriv en enkel app för att dela upp utgifter mellan dina vänner.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Flask, Python 3.x

Luckor i koden

Python | Flask | Microservices - lokal IP-kodgap som inte är standard och som bedömer kunskap om Flask, Microservices och Python 3.x.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Flask, Microservices, Python 3.x

Luckor i koden

Python | Kodglapp mellan två variabler som kräver kunskap om Python 3.x

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp