Selen
JUNIOR

Dropdowns och samlingar Test för Junior QA-utvecklare | Java, Selenium

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | Selenium | Flera element kodgap som bedömer kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Hitta ett element kodglapp genom att bedöma kunskaper om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Navigering av kodgapet med bedömning av kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Få innehållskodgap som bedömer kunskaper i Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Submit button kodgap som bedömer kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Programmeringsuppgift

QA | Java, Selenium | Dropdowns och samlingar - Implementera två metoder i SeleniumExecutor-klassen som ska använda Selenium WebDriver för att utföra följande uppgifter på sidan från src/test/resources/__files/index.html.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Collections, Dropdown, Java, Java 11, Lists, QA, Selenium

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp