Selen
JUNIOR

Hämta data från element Test för Junior QA-ingenjör | C#, NUnit

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
33 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | NUnit | Genom att använda en global uppsättning kodgap som bedömer kunskapen om NUnit, QA

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: NUnit, QA

Luckor i koden

QA | NUnit | Markering av klass som testklass kodgap som bedömer kunskap om NUnit, QA

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: NUnit, QA

Programmeringsuppgift

QA | Selenium, C# | Hämta data från element - Implementera metoder som hämtar text från ett element eller ett attribut's värde.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C#, NUnit, QA, Selenium, testning

Luckor i koden

QA | NUnit | Hoppa över vissa tester kodgap som bedömer kunskap om NUnit, QA

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: NUnit, QA

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp