Gurka
MIDDLE

Validering av ATM-tjänster Test för Junior QA-ingenjör | Gherkin, Cucumber

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Cucumber | ATM-tjänst | Validering av ATM-tjänst - Skriv Cucumber-valideringstester för ATM.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Gurka, gurka, QA

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om JUnit, JUnit 4, QA, Spock, Unit-Testing.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JUnit, JUnit 4, QA, Spock, enhetstestning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp